Neem contact met ons op  023-2024 723

United KingdomNetherlands

Goedkope ondertiteling: een dure vergissing?

Geplaatst door Annemieke, August 12 2013

Ondertitels moeten een buitenlands publiek in staat stellen een film in een vreemde taal te volgen en ervan te genieten, zonder dat het originele script geweld wordt aangedaan. Een vertaler kan zich dan wel enige vrijheden veroorloven bij het vertalen van informele zinsneden, maar de ondertitelaar moet zich houden aan de intenties van de filmmaker zonder de inhoud te wijzigen of aan te vullen.

De vertaler die de film “Pacific Rim” ondertitelde week volgens velen te ver af van het oorspronkelijke script. Daarnaast was er kritiek op de kwaliteit van de Chinese ondertiteling, waarbij werd gesuggereerd dat de vertaling onnauwkeurig en onprofessioneel zou zijn. Zo veroorzaakte de vertaling van de term “Elbow Rocket” (een vechttechniek behorend bij de Jaizu van Pacific Rim) in “Pegasus Meteor fist” (een techniek behorend bij “Saint Seiya; een heel andere manga) behoorlijke beroering.

Soortgelijke situaties kunnen zich voordoen als het belang van doeltreffende, aansprekende ondertiteling wordt onderschat. Dit kan erop wijzen dat de ondertiteling niet werd opgenomen in het tijd- en kostenplaatje, zodat het ondertitelen haastwerk wordt en als gevolg daarvan geen recht doet aan de film en de verwachtingen van het publiek.

Om dit soort fouten te vermijden is het van belang de kosten en de benodigde tijd voor de ondertiteling van begin af aan in uw project in te plannen, en ze grondig te laten nakijken door een professionele corrector. Als u uw project met ons wilt bespreken of wilt weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op via info@media-lingo.com.


  Geplaatst door Annemieke, August 12 2013
  Ondertiteling, Redigeren & corrigeren, Vertaling